Verlof administratie goed op orde volgens wet- en regelgeving

Verlof op de juiste wijze administreren is best lastig en tijdrovend. Maar nu niet meer met de Odoo Verlof app. Lees hier alle over in onderstaande Businesscase.

 

Met Odoo Verlof App verlof budgetten onder controle

Voor Daedalus is een correcte urenregistratie heel belangrijk. Daarnaast is het behoud van goed opgeleid technisch personeel van groot belang. Wij weten allemaal hoe lastig het is om aan goed technisch personeel te komen. 

Anderzijds wil Daedalus zo efficiënt mogelijk met de urenregistarie omgaan. 

In de praktijk was er veel handwerk rondom het correct berekenen van de verlofsaldi. Vooral als iemand uit dienst ging. Wat kon leiden tot te veel toekennen van verlof. 

Daarnaast zijn er naast de cao  verschillende afspraken met medewerkers t.a.v. Verlof. Te denken valt aan ADV, Seniordagen en meer verlof dagen dan de standaard. 

Verlof administratie

Samen met Daedalus hebben we een standaard Verlof App ontwikkeld die volledig rekening houdt met de Nederlandse wetgeving.  

Dit betekent dat er Wettelijk en Bovenwettelijk verlof is. Het aantal dagen wettelijk verlof is voor alle werknemers gelijk, dit is vier keer het aantal overeenkomen aantal arbeidsuren per week. Het bovenwettelijk verlof zijn extra vakantiedagen zoals individueel afgesproken of zoas afgesproken in de cao. 

Verder kan het opgebouwde verlof saldo vervallen. Sinds 1 januari 2012 ben je wettelijk verplicht om je wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen. De bovenwettelijke vakantiedagen mag je zelfs 5 jaar meenemen ná het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. 

Daarnaast wordt het verlof saldo opgebouwd op basis van het aantal verstreken dagen. 

Dus elke dag is het verlof saldo anders. 

Optimalisatie met de Odoo verlof app

Met al deze componenten is rekening gehouden in de verlof app.

Er is onderscheidt tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof. 

Het verlof toekennen gebeurt volledig automatisch en wordt berekend op basis van de contractuele afspraken die zijn vast gelegd bij de medewerkers. 

Bij het boeken van het verlof wordt door middel van rekenregels door het systeem bepaalt van welk verlof dit wordt afgeboekt, zodat de medewerker niet zelf hoeft na te denken, van welk verlof dit moet worden geboekt. 

De medewerker boekt gewoon vakantie.

Op elk gewenst moment is er inzicht in de verlofsaldi. Zowel voor de medewerker zelf in de Employee portal als voor de back-office medewerker.

Bij een jaarovergang, wordt het restant saldi getransporteerd naar het nieuwe boekjaar. 

Bij wettelijk verlof vervalt het restant van vorig boekjaar na een half jaar en bij bovenwettelijk verlof vervalt het restant van vorig boekjaar na 5 jaar. 

Dit is geheel in lijn met de Nederlands wetgeving. 

Bij een uitdiensttreding is er altijd sprake van een correcte verrekening van het verlof.