Hosting

Wij bieden schaalbare virtual machines voor het opzetten van een gestandaardiseerde

runtime omgeving voor Odoo, websites, webwinkels en webapplicaties die ontsloten

worden via het Internet. 

Dit betekent: Odoo online 24x7 beschikbaar in kritisch beveiligde omgeving waar je data veilig geback-upt wordt én lage instapkosten voor een eigen virtuele omgeving. 


Pro-actieve monitoring en Alerting

 

System Management en in SLA's vastgelegde beschikbaarheid vergen een proactieve beheeraanpak.
Proactieve maatregelen zijn bijvoorbeeld checks op resourcegebruik, gepland onderhoud,

upgraden, of SEO optimalisaties. Maar er zijn natuurlijk ook issues die alleen reactief te
behandelen zijn zoals ongeplande productieverstoringen.

Een belangrijk aspect van proactief beheer betreft applicatie- en systeemmonitoring.

Als zich een storing voordoet kan dan direct actie worden ondernomen.

Onze benadering als het gaat om het beheer is gericht op het massief automatiseren van beheertaken. Daardoor is de beheerdienst van Dutchworld zeer betaalbaar voor het MKB.