De voordelen van Odoo

Veilig, stabiel en onafhankelijk

Open source software is continu in beweging. Dagelijks werken honderden professionals aan de ontwikkeling van Odoo software. Dit maakt de applicaties veilig en stabiel onder andere door een snelle signalering én oplossing van problemen. Met Odoo ervaart u daarbij geen lock-in restricties meer door afhankelijkheid van uw software-leverancier.

Meer met maatwerk

Bij open source software is de broncode vrijgegeven. Wanneer standaard modules onvoldoende uitkomst bieden voor uw organisatie, is een passende maatwerkoplossing dus betrekkelijk eenvoudig te realiseren. Odoologic richt uw bedrijfssoftware volledig op maat in door nieuwe applicaties te maken, bestaande applicaties aan te passen of modules te integreren.

Lage tarieven

Binnen het partnernetwerk van Odoo zijn vrijwel alle applicaties gratis verkrijgbaar. Bovendien zijn de uurtarieven van Odoologic bescheiden door minimale overheadkosten. Dit zorgt dat uw kosten voor implementatie en maatwerk op een acceptabel niveau liggen.

Over Odoo

 

Een greep uit de functionele modules van Odoo die - afzonderlijk of in combinatie met elkaar - ingezet kunnen worden voor uw bedrijf:

Relatiebeheer (CRM) voor het beheren van uw verkoopkansen en de vastlegging van communicatie met uw relaties, onder andere via de portaalfunctie van Odoo.

Verkoop voor het aanmaken en bevestigen van verkooporders en de afhandeling daarvan, resulterend in facturen en levering van diensten en of projecten.

Projectbeheer voor het aanmaken van projecten en taken per relatie en het beheer van de werklast en de kosten & opbrengsten per project.

Urenregistratie voor het vastleggen van bestede medewerkers uren, per project, per taak of per interne activiteit.

Productie voor planning en uitvoering van productie of assemblage opdrachten.

Voorraad voor inzicht en bewaking van uw voorraden.

Inkoop voor het op tijd bestellen van te leveren of te fabriceren producten.

Facturatie  voor het factureren van geleverde diensten vanuit verkooporders, projecten, servicecontracten en urenregistraties.

Odoologic laat u graag zien hoe deze en andere krachtige modules van Odoo uw buisness efficiency kunnen vergroten.

Neem contact op